0


Overeno zakazniky Gold

Levenhuk Skyline Travel 50, 70, 80 - Návod k použití

l1

 

A - Optický tubus
B - Ochranný kryt
C - Okulár
D - Diagonální zrcátko
E - Okulárový výtah
F - Aretační šroub elevace
G - Regulace jemného nastavení
H - Stativ
I - Aretační šroub azimutu
J - Hledáček
K - Přihrádka na příslušenství ( Skyline Travel 80)
L - Kompas (Skyline Travel 80)

 

l2

1 - Montážní jazýček
2 - Rýhovaný šroub
3 - Regulace jemného nastavení

 

l3

1 - Diagonální zrcátko
2 - Barlowův člen
3 - Okulár

 

Refraktory (neboli čočkové dalekohledy) Levenhuk Skyline Travel instalované na jednoduchých azimutálních montážích představují úžasný dárek pro začátečníky všech věkových kategorií. Pomocí těchto modelů můžete zkoumat krátery na Měsíci, sledovat detaily na povrchu různých planet a vychutnávat si pohled na jasné objekty hlubokého vesmíru. Kromě toho jsou tyto refrakční teleskopy vhodné k prohlížení planet. Dodávají se včetně speciálního batohu – stačí dalekohled zabalit a vyrazit na lov hvězd! Tento návod vám ukáže, jak teleskop sestavit, správně používat a pečovat o něj. Proto si jej nejprve důkladně pročtěte.

VÝSTRAHA! Nikdy – ani na okamžik – se přes teleskop nebo pointační dalekohled (hledáček) nedívejte přímo do slunce, aniž byste použili odborně vyrobený solární filtr, který bude zcela překrývat objektiv přístroje. Nedodržením tohoto pokynu se vystavujete nebezpečí trvalého poškození zraku. Abyste zabránili poškození vnitřních součástí svého teleskopu, zakryjte čelní stranu pointačního dalekohledu (hledáčku) hliníkovou fólií nebo jiným neprůhledným materiálem. Děti by měly teleskop používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Všechny součásti teleskopu jsou dodávány v jediné krabici. Při jejím vybalování postupujte opatrně. Původní přepravní obal si uschovejte. Budete jej potřebovat, pokud bude přístroj nutné zaslat do servisního střediska. Přesvědčte se, zda jsou v obalu všechny součásti. Obsah důkladně zkontrolujte, neboť některé součásti jsou malé. Kromě nástrojů, jež jsou součástí dodávky, nepotřebujete žádné jiné pomůcky. Kromě nástrojů, jež jsou součástí dodávky, nepotřebujete žádné jiné pomůcky. Abyste vyloučili deformace a viklání, musejí být všechny šrouby pevně utaženy, ale dbejte na to, abyste je nepřetáhli, neboť může dojít ke stržení závitů. Během montáže (ani kdykoli jindy) se nedotýkejte prsty povrchu čoček objektivu teleskopu, pointačního dalekohledu nebo okuláru. Povrchy optických prvků jsou potaženy speciální citlivou vrstvou, kterou lze při nevhodné manipulaci snadno poškodit. Čočky nikdy nevyjímejte z jejich pouzdra; nedodržení tohoto pokynu má za následek neplatnost záruky.


Pro správnou funkci teleskopu je důležité, aby byl správně sestaven. Teleskop si nejprve dobře prohlédněte. Naučte se pojmenovat jednotlivé části a příslušenství, jejich umístění a funkce. S teleskopem se seznamujte na denním světle. Před samotným pozorováním umístěte teleskop pokud možno na místě chráněném před větrem. Nejlepší podmínky pro noční pozorování jsou mimo městské osvětlení a za klidného počasí. Dobré podmínky pro pozorování se naučíte poznávat, jakmile získáte trochu praxe. Snažte se vybírat takové noci, kdy hvězdy jasně záři a téměř neblikají. Než začnete pozorovat astronomické objekty, zacvičte se na pozemních objektech. Tak se seznámíte s okuláry různého zvětšení a naučíte se ovládat základní funkce teleskopu a příslušenství. Doporučujeme, abyste při práci s teleskopem začínali od nejmenšího zvětšení okuláru.

Montáž teleskopu

1. Opatrně vytáhněte hliníkové nohy stativu až na doraz, dokud středová nožní ramena nebudou ve vodorovné poloze.
2. Tubus teleskopu má na spodní straně montážní jazýček (1). Tento jazýček vložte do drážky na horní části stativu.
3. Utáhněte rýhovaný šroub (2) na hlavici stativu, aby se tubus upevnil na stativu.
4. Našroubujte ovládací rameno (3) do závitové zdířky na zadní straně montáže.
5. Vložte diagonální zrcátko do ukončení tubusu dalekohledu.
6. Vložte okulár do diagonálního zrcátka.
7. Z čela tubusu teleskopu sejměte ochranný kryt.
8. Teleskop je nyní připraven k použití.

Hledáček


Velmi užitečným doplňkem, který zjednodušuje vyhledávání objektů na obloze, je hledáček. S jeho pomocí můžete snadno vyhledat požadované objekty a udržet je ve středu zorného pole. Hledáček se upevňuje na tubus teleskopu. K tomu je třeba zarovnat základnu hledáčku s fixačním bodem na tubusu teleskopu a zajistit ji dodaným kotvicím prvkem. Důležité je správné sestavení – tubus teleskopu a hledáček musí „hledět“ stejným směrem a být vůči sobě v naprosto rovnoběžném postavení. Při seřizování pointačního dalekohledu si vyberte objekt ve vzdálenosti nejméně 500 m a namiřte na něj teleskop. Teleskop nastavte tak, aby byl objekt ve středu zorného pole vašeho okuláru. 

Použití Barlowova členu

Barlowův člen neboli Barlowova čočka je užitečným doplňkem, který zvětšuje ohniskovou vzdálenost dalekohledu, a tím zvyšuje zvětšení každého použitého okuláru. Vložte diagonální zrcátko (1) do okulárového výtahu, poté vsuňte Barlowův člen (2) do diagonálního zrcátka a nakonec nainstalujte do Barlowova členu okulár (3).

Zaostření

Pomalu otáčejte knoflíkem ostření na jednu nebo druhou stranu, dokud není obraz v okuláru ostrý. V důsledku drobného kolísání způsobeného změnami teploty, průhybem atd. je obraz obvykle po nějaké době potřeba doostřit. Doostření je téměř vždy potřeba provést při výměně okuláru, přidání nebo odstranění Barlowovy čočky apod.

Jak zahájit pozorování

Než začnete zkoumat vesmír, měli byste se naučit teleskop obsluhovat během dne. Nejprve pozorujte různé pozemní objekty – budovy, stromy, antény na střechách a řadu dalších! Tak se naučíte teleskop ovládat a zaostřovat na požadované objekty.

Pozor: Teleskop používejte v místě chráněném před větrem. Až se dostanete k pozorování Měsíce, planet a hvězd na obloze, nezapomeňte si vybrat místo co nejdále od pouličního osvětlení, reflektorů automobilů a svítících oken. Pozorování provádějte hlavně během nocí, kdy hvězdy září jasně a rovnoměrně.

Teleskop namiřte na požadovaný objekt, například Měsíc. Dívejte se do hledáčku a přitom pomalu pohybujte tubusem, dokud nebude objekt ve středu zorného pole. A teď se podívejte do okuláru a uvidíte v něm mnohonásobně zvětšený obraz objektu! Při práci s teleskopem postupujte opatrně a trpělivě. Neopírejte se o něj a nepřemisťujte jej. Po určitém tréninku se naučíte tubusem teleskopu pohybovat tak, abyste pozorovaný objekt neztratili ze zorného pole okuláru.

l5 

Péče a údržba

Nikdy, za žádných okolností, se tímto přístrojem bez speciálního filtru nedívejte přímo do slunce, jiného jasného světelného zdroje nebo laseru, neboť hrozí nebezpečí TRVALÉHO POŠKOZENÍ SÍTNICE a případně i OSLEPNUTÍ.

Při použití tohoto přístroje dětmi nebo osobami, které tento návod nečetly nebo s jeho obsahem nebyly plně srozuměny, přijměte nezbytná preventivní opatření.

Z žádného důvodu se nepokoušejte přístroj rozebírat, a to ani za účelem vyčištění zrcadla. S opravami veškerého druhu se obracejte na své místní specializované servisní středisko.

Přístroj chraňte před prudkými nárazy a nadměrným mechanickým namáháním.

Nedotýkejte se svými prsty povrchů optických prvků. K vyčištění vnějších částí teleskopu používejte výhradně speciální čisticí ubrousky a speciální nástroje k čištění optiky dodávané
společností Levenhuk.

Přístroj ukládejte na suchém, chladném místě, mimo dosah nebezpečných kyselin nebo jiných chemikálií, topných těles, otevřeného ohně a jiných zdrojů vysokých teplot.

Pokud teleskop nepoužíváte, zakryjte jeho čelní stranu prachovým víčkem. Tím zabráníte usazování prachu na povrchu zrcadla nebo čoček.

Při náhodném požití malé součásti nebo baterie ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Děti by měly teleskop používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

 

 
Průměrné hodnocení
2,8
Hodnotili 4 uživatelé
5 1x
4 1x
3 0x
2 0x
1 2x

 
Průměrné hodnocení
4,2
Hodnotilo 6 uživatelů
5 2x
4 3x
3 1x
2 0x
1 0x