0


Úvodní ustanovení

Internetový obchod www.novedalekohledy.cz firmy Vedius Soft s.r.o. se řídí Nákupním řádem, který přesně stanoví práva a povinnosti provozovatele (prodávajícího) a zákazníka (kupujícího). Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené v našem internetovém obchodě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku - elektronické pošty.

Identifikační údaje společnosti:

Neodesílejte na tuto adresu reklamace nebo vrácené zboží! 
Vedius Soft s.r.o.
IČO: 27440354
DIČ: CZ27440354
Adamova 466/9
16200 Praha
Neodesílejte na tuto adresu reklamace nebo vrácené zboží! 

 

Zboží a ceny

Katalog zboží, běžně dodávaného prodávajícím je na internetových prezentacích (www.novedalekohledy.cz, www.astroobchod.cz, www.astroobchod.sk) a má informativní charakter. Veškeré zveřejněné informace v katalogu, např. popisy, specifikace, fotografie zboží, dodací doba jsou pouze orientační. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.

Ceny zboží na internetových prezentacích jsou aktuálně platné pro položky, které jsou běžně skladem. Kupující si je může ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny jsou uváděny včetně DPH. U položek, které běžně nejsou skladem a jsou na objednávku, jsou ceny závislé na vývoji finančního trhu, nezávisle na vůli prodávajícího a z toho důvodu si prodávající vyhrazuje právo na změnu jejich ceny, vč. změny dodatečné, po přijetí objednávky. O jakékoliv změně cen má Kupující právo být informován. U zboží, které není běžně skladem, vyžaduje specifické úpravy nebo je pouze na objednávku, může být požadována nevratná záloha ve výši 40% z prodejní ceny zboží. Podrobnosti jsou sdělovány na dotaz nebo po zaslání objednávky.

 

Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Smlouva o koupi věci nabízené naším internetovém obchodem je uzavřena okamžikem obdržení Vaší objednávky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Po obdržení řádně vyplněné objednávky Vám náš internetový obchod formou elektronické pošty potvrdí, že Vaše objednávka byla přijata.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Zboží je následně převzato osobně v naší prodejně nebo dobírkou prostřednictvím spediční firmy.

Zboží se stává majetkem kupujícího v okamžiku jeho převzetí za podmínky zaplacení kupní ceny a případně poštovného.

Podáním závazné objednávky kupující souhlasí s archivováním jeho osobních dat a údajů o jeho nákupech.

Kupující projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách společnosti (tj. novinkách, slevách, soutěžích, akcích apod).


Zaplacení

1. Přijímáme platby v hotovosti, dobírkou, bankovním převodem, kartami Viza, MasterCard.
2. Objednávky na dobírku odesíláme ihned.

 

Dodání

1. Dodání se provádí kurýrskou službou.
2. Všechny výrobky jsou dodávány balené v pevné krabici s výplní podle standardů balení optických přístrojů.
3. Objednávka bude doručena na adresu, kterou určíte v objednávkovém formuláři. Odeslání objednávky se provádí během 1-2 pracovních dnů po obdržení platby (na dobírku odesíláme ihned).

Seznam odběrných míst slouží k výběru vhodného místa pro osobní odběry zboží po celé ČR.


Reklamační řád

Pokud zákazník shledá na dodaném zboží vadu nebo je zboží dodáno chybně či je dodávka neúplná, provozovatel se zavazuje řádně podanou reklamaci řešit v co nejkratším možném termínu (maximálně však do 30ti dnů od přijetí reklamace). Reklamované zboží musí být kompletní,  zabaleno (pokud možno) v původním obalu. Běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až ode dne dodání zboží.

Reklamované zboží nesmí být mechanicky poškozené a nesmí být porušeny sériová čísla a plomby výrobce, pokud jimi je zboží opatřeno.

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

Daňový doklad slouží zároveň jako dodací a záruční list. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

Uplatnění reklamace

Daňový doklad slouží zároveň jako dodací a záruční list.

V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Reklamační formulář aktivujete kliknutím na tlačítko "Reklamace", vyplníte potřebné údaje k dokončení a odeslání formuláře:

Reklamaci je možné uplatnit pouze poštou na adrese:

Vedius Soft s.r.o. (ASTROOBCHOD)
Nad Šárkou 2069/25
16000 Praha 6
tel. 220 561 643 (10.00 - 14.00)

NA UVEDENÉ ADRESE NENÍ PRODEJNA ANI VÝDEJNÍ MÍSTO!


Vrácení zboží

Odstoupení od distanční kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dní.

Formulář aktivujete kliknutím na tlačítko "Vrácení zboží do 14 dnů", vyplníte potřebné údaje k dokončení a odeslání formuláře:

Distanční kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva, k jejímuž uzavření došlo mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím vzdálených komunikačních prostředků, například prostřednictvím nákupu Zboží v e-shopu Prodávajícího.

Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od distanční kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dní od převzetí Zboží.

Kupující – spotřebitel je povinen Zboží vrátit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dní ode dne, kdy sdělil Prodávajícímu svůj záměr na odstoupení od distanční kupní smlouvy. Sdělení musí být provedeno ze strany Kupujícího – spotřebitele prokazatelným způsobem, písemně např. formou elektronické komunikace na e-mailovou adresu Prodávajícího nebo prostřednictvím poštovní zásilky na adresu Prodávajícího. Obsah sdělení musí nesporně prokazovat vůli Kupujícího – spotřebitele na odstoupení od distanční kupní smlouvy.

Kupující – spotřebitel je povinen volit nejméně nákladný způsob dodání Zboží Prodávajícímu. V takovém případě má Kupující – spotřebitel právo nárokovat si náhradu nákladů řízení.

Kupující – spotřebitel, kterému bylo Zboží dodáno prostřednictvím přepravní služby může vratku Zboží realizovat opět prostřednictvím přepravní služby na adrese Vedius Soft s.r.o. Nad Šárkou 2069/25 16000 Praha nebo osobním předáním na pobočce Praha.

Prodávající má povinnost Kupujícímu – spotřebiteli vrátit kupní cenu ve lhůtě 14 kalendářních dní od vrácení Zboží. Kupní cena může být Prodávajícím ponížena o částku odpovídající ztrátě, která na Zboží vznikla běžným užíváním. Vrácení kupní ceny probíhá stejným způsobem jako byla Kupujícím – spotřebitelem uhrazena. Jiný způsob vrácení kupní ceny lze provést jen s výslovným souhlasem Kupujícího – spotřebitele.

Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak

- vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy
- poštou na adresu provozovny,
- e-mailem na naši e-mailovou adresu.

Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe
- odesláním zboží na adresu kterékoli naší provozovny,
- osobně v provozovně.
Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.

Zašlete zboží na adresu provozovny:

Vedius Soft s.r.o.
Nad Šárkou 2069/25
16000 Praha 6

NA UVEDENÉ ADRESE NENÍ PRODEJNA ANI VÝDEJNÍ MÍSTO!

--- --- ---

Ceník za uvedení zboží do původního stavu:

V případě, že neuvedete zboží do původního stavu (očištění, přeinstalace, zabalení), tuto práci za Vás odvede pracovník společnosti Vedius Soft s.r.o. Tato služba je zpoplatněna dle následujícího ceníku.

Obalový materiál (krabice, fólie) - Zakoupení nových balících materiálů, krabic a práce spojená s logistikou a zabalením.

Čištění zařízení - Čištění zařízení od nečistot, otisků prstů, čoček a okulárů dalekohledů apod. pomocí speciálních materiálů a přípravků, tak aby nedošlo k poškrábání, případně znehodnocení produktu - Časová náročnost je závislá na rozsahu znečištění a velikosti zboží - Cena s DPH 10min/100Kč.

Zabalení - Časová náročnost je závislá na velikosti zařízení a množství obalového materiálu. V případě, že nedodáte kompletní balení, navíc zaplatíte chybějící příslušenství či obalové materiály a poplatky spojené s logistikou - Cena s DPH 10min/100Kč.

Kolimace dalekohledu - Cena s DPH 250Kč.

Záruka

Položky představené v internetovém obchodě www.novedalekohledy.cz, mají oficiální záruku výrobce. Záruka se nevztahuje na některé příslušenství, spotřební materiály apod. Standardní záruka zboží je 2 roky, na vybrané zboží je nabídka zvýšena až na doživotní záruku. S nárokem na uplatnění záruky se kupující obrátí na příslušné servisní středisko nebo výrobek zasílejte na adresu internetového obchodu.

Konzultace

Bezplatně si můžete nechat poradit od našich odborníků při výběru a koupi dalekohledu, jaké okuláry koupit k dalekohledu, jak vybrat filtry, a jak je používat, jak vyladit dalekohled, rady k nákupu různých optik apod. E-mail pro konzultaci: info@novedalekohledy.cz. Telefon: +420 220 561 643.

 

Zásady zpracování osobních údajů