0


Overeno zakazniky Gold

Montáže Binorum EQ-1 a EQ-2 - Návod k použití

bg2

 

Refraktor EQ-1 – čočkový dalekohled Refraktor EQ-2 – čočkový dalekohled
A – kryt ptoti prachu A – kryt ptoti prachu
B – kryt proti vlhkosti (rosnice) B – kryt proti vlhkosti (rosnice)
C – čočky objektivu C – čočky objektivu
D – hlavní tubus dalekohledu D – hlavní tubus dalekohledu
E – piggyback montáž E – piggyback montáž
F - hledáček F - hledáček
G – držák hledáčku G – držák hledáčku
H – nastavovací šrouby hledáčku H – nastavovací šrouby hledáčku
I – zajišťovací šroub pro zaostření I – okulár
J - okulár J – diagonální zrcátko
K – diagonální zrcátko K – tubus okulárového výtahu
L – tubus okulárového výtahu L – zaostřovací šroub
M – zaostřovací šroub M – pružný kabel k jemnému ovládání deklinace
N – pružný kabel k jemnému ovládání deklinace N – šroub s hlavou tvaru T pro nastavení elevace
O - pružný kabel k jemnému ovládání rektascenze O – zajišťovací knoflík azimutu
P - šroub s hlavou tvaru T pro nastavení elevace P – protiváha
Q – zajišťovací knoflík azimutu Q – zajištění protiváhy
R – protiváha R – hřídel protiváhy
S – zajištění protiváhy S – pružný kabel k jemnému ovládání rektascenze
T – hřídel protiváhy T – stupnice rektascenze
U – stupnice rektascenze U – zajišťovací šroub rektascenze
V – stupnice deklinace V – stupnice deklinace
W – zajišťovací šroub deklinace W – zajišťovací šroub deklinace
X – montážní deska pro objímky tubusu X – objímky tubusu
Y – objímky tubusu Y – přihrádka na příslušenství
Z – přihrádka na příslušenství Z – trojnožka (nohy stativu)
AA – trojnožka (nohy stativu)  

 

bg4

 

 Refraktor EQ-1 – zrcadlový dalekohled  Refraktor EQ-2 – zrcadlový dalekohled
 A – kryt ptoti prachu  A – kryt proti prachu
 B – tubus okulárového výtahu  B – tubus okulárového výtahu
 C – držák hledáčku  C – držák hledáčku
 D – hledáček  D – hledáček
 E – nastavovací šrouby hledáčku  E – nastavovací šrouby hledáčku
 F – okulár  F - okulár
 G – regulovací kolečka pro zaostření  G – regulovací kolečka pro zaostření
 H – piggyback montáž  H – piggyback montáž
 L – hlavní tubus  L – hlavní tubus
 J - pružný kabel k jemnému ovládání deklinace  J – stupnice rektascenze
 K – pružný kabel k jemnému ovládání  K – pružný kabel k jemnému ovládání deklinace rektascenze
 L – piggyback montáž  
 M – zajišťovací šroub azimutu  M – zajišťovací šroub azimutu
 N – protiváha  N – pružný kabel k jemnému ovládání rektascenze
 O - zajištění protiváhy  O – protiváha
 P - hřídel protiváhy  P – zajištění protiváhy
 Q – stupnice rektascenze  Q - hřídel protiváhy
 R - stupnice deklinace  R – zajišťovací šroub rektascenze
 S – zajišťovací knoflik deklinace  S – stupnice deklinace
 T – objímky tubusu  T – zajištění deklinace
 U – přihrádka na příslušenství  U – objímky tubusu
 V – trojnožka (nohy stativu)  V – přihrádka na příslušenství
   W – trojnožka (nohy stativu)

 

Úvod

Tento manuál je možné použít pro všechny teleskopy kompatibilní s montáží EQ-1 a EQ-2, bez ohledu na to, jakou používají optiku. Prosíme, přečtěte si celý návod, než začnete se sestavováním. Doporučujeme stojany sestavovat za dne, abyste mohli jednoduše a přesně identifikovat jednotlivé části. 

Důležitá poznámka – prosíme čtěte pozorně

Nikdy svým dalekohledem nepozorujte přímo slunce. Neotáčejte dalekohled ani příliš blízko ve směru slunce. Může to vést k vážnému a trvalému poškození zraku. V průběhu dne nenechte děti pracovat s dalekohledem bez dozoru. Prosíme, k pozorování slunce používejte pouze vhodné filtry na objektiv, a to takové, které se připevňují na přední stranu dalekohledu. Silně nedoporučujeme použití slunečních filtrů nasazovaných na okulár. Před nákupem vhodných filtrů doporučujeme vyhledat odbornou pomoc.

1. Sestavení montáže EQ-1

1.1 Sestavení stativu

Prvním krokem je sestavení stojanu. K tomu budeme potřebovat tři nohy stativu, trojhrannou přihrádku, dlouhé šrouby (s šestihrannými hlavičkami) a křídlové matky. Šrouby jsou umístěné do horní části nohou trojnožky a ve vyvrtaných děrách v přihrádce. Na místě jsou dotahovány pomocí matek. 

Nastavení noh trojnožky: 

1. Povolíme šrouby, které brání vysunutí spodní části noh trojnožky a spodní části pak vysuneme dle potřeby. Znovu pak šrouby utáhneme tak, aby se spodní část nohy už nepohybovala. Toto opakujeme u všech tří noh. 

2. Roztáhneme nohy trojnožky a celý stojan umístíme na rovnou zem. 

3. Teď můžeme upravovat délku jednotlivých noh, abychom dosáhli toho, že bude plošina na vrchu trojnožky umístěna vodorovně. To nám následně ulehčí další nastavování montáže. 

4. A nakonec připevníme trojhrannou přihrádku ke středovým ramenům trojnožky. Přihrádka může v průběhu pozorování dobře sloužit k odkládání různých drobností a zároveň celou konstrukci stativu stabilizuje.

bgb

1.2  Připevnění montáže

Vezmeme paralaktickou montáž a vložíme spodní vystupující rameno a umístíme je na sestavovací destičku montáže. Tato deska má rovnou plochu a středový otvor, aby bylo možné montáž snadno vložit. 

Zatímco držíme montáž bezpečně jednou rukou, zespodu pak vsuneme dlouhý šroub a pevně ho zašroubujeme tak, aby montáž na stativu pevně držela. Ujistěte se, že šroub je utažen a že montáž teď sedí na stativu bezpečně. 

1.3  Nastavování protiváhy

1. Protiváha a hřídel, na kterou se připevní, jsou součástí balení. 

2. Vezmeme hřídel protiváhy a zašroubujeme ji do závitu na montáži. 

3. Vyšroubujeme malý zajišťovací šroub na konci hřídele a nasadíme protiváhu na hřídel. Pak protiváhu dotáhneme, aby se na hřídeli nepohybovala.

4. Znovu zašroubujeme malý zajišťovací šroub na konci hřídele.

bg82

1.4. Připevnění objímek

1. Sejmeme objímky z tubusu dalekohledu tak, že povolíme zajišťovací šrouby. 

2. Vsuneme objímky do kolejniček na montáži. Objímky teď můžeme na místo přišroubovat, ale ještě před tím je dobré zkontrolovat, zda šrouby na objímkách (sloužící k jejich utažení a upevnění dalekohledu) směřují oba stejným směrem.

bg91

1.5  Připevnění součástí pro jemné nastavení 

1. Upevněte pružnou součást pro jemné nastavení na západky na držáku. Západky mají plachou stranu, kam je potřeba připevnit šroubky, které se později využijí k přesnému nastavení osy dalekohledu. 

1.6  Připevnění těla teleskopu 

1. Otevřete připevněné objímky a vložte do nich tělo dalekohledu (bez papírového obalu) přední stranou směrem nahoru. 

2. Tubus dalekohledu přidržujte a při tom zavřete objímky a stáhněte je pevně pomocí šroubů, tak aby se v nich tělo dalekohledu nepohybovalo.

bg92

Váš dalekohled je dodávám buď s optickým hledáčkem nebo s LED hledáčkem 

1.7.  Připevnění hledáčku s konzolou

1. Vezmete hledáček a sundejte obě matky blízko okulárového výtahu dalekohledu. 

2. Připevněte hledáček pomocí vrutů a dotáhněte matky. Hledáček musí samozřejmě hledět stejným směrem jako dalekohled.  

1.8.  Připevnění hledáčku s kolejničkou

1. Nasuňte hledáček na kolejničku blízko okulárového výtahu dalekohledu. 

2. Dotáhněte vrut na boku kolejničky, abyste zabránili posunutí hledáčku.

bga1

1.9  Nasazení okulárů u zrcadlových dalekohledů typu Newton

1. S dalekohledem je samozřejmě možné používat různé okuláry. 

2. Sejmeme z okuláru černou protiprachovou krytku. 

3. Mírně povolíme boční šroubky. 

4. Vložíme chromovaný konec okuláru do okulárového výtahu a hned zpátky dotáhneme postranní šroubky.

bga2

1.10. Nasazení okulárů u dalekohledů refraktorů / s čočkami

1. S dalekohledem je samozřejmě možné používat různé okuláry. 

2. Sejmeme černou protiprachovou krytku z okuláru. 

3. Mírně povolíme boční šroubky na okulárovým výtahu. 

4. Vložíme diagonální zrcátko do okulárového výtahu. Ihned opatrně dotáhneme šroubky, aby zrcadlo bezpečně držely na místě. 

5. Vložíme okulár do otvoru diagonálního zrcátka. Ihned opatrně dotáhneme rýhované šrouby, aby okulár držely pevně na místě.

bga3

Sestavení montáže EQ-2

2.1 Sestavení stativu

Nejdříve nastavíme nohy trojnožky 

1. Povolíme šrouby, které brání vysunutí spodní části noh trojnožky, a spodní části pak vysuneme dle potřeby. Znovu šrouby utáhneme tak, aby se spodní část nohy už nepohybovala. Toto opakujeme u všech tří noh. 

2. Roztáhneme nohy trojnožky a celý stojan umístíme na rovnou zem. 

3. Teď můžeme upravovat délku jednotlivých noh, abychom dosáhli toho, že bude plošina na vrchu trojnožky umístěna vodorovně. To nám následně ulehčí další nastavování montáže. 

4. A nakonec přiděláme trojhrannou přihrádku ke středovým ramenům trojnožky. Přihrádka může v průběhu pozorování dobře sloužit k odkládání různých drobností a zároveň celou konstrukci trojnožky stabilizuje.

bgb

2.2  Připevnění montáže

1. Vezmeme paralaktickou montáž a vložíme spodní vystupujíci rameno a umístíme je na sestavovací destičku montáže. Tato deska má rovnou plochu a středový otvor, aby bylo možné montáž snadno vložit. 

2. Zespodu pak vsuneme dlouhý šroub a pevně ho zašroubujeme tak, aby montáž na stativu pevně držela.

2.3  Nastavování protiváhy

1. Protiváha a hřídel, na kterou se připevní, jsou součástí balení. 

2. Vezmeme hřídel protiváhy a zašroubujeme ji do závitu na montáži. 

3. Vyšroubujeme malý zajišťovací šroub na konci hřídele a nasadíme protiváhu na hřídel. Pak protiváhu dotáhneme, aby se na hřídeli nepohybovala. 

4. Znovu zašroubujeme malý zajišťovací šroub na konci hřídele.

bgc1

2.4  Připevnění objímek

1. Sejmeme objímky z těla dalekohledu tak, že povolíme zajišťovací šrouby. 

2. Vložíme objímky do kolejniček na montáži. Objímky teď můžeme na místo přišroubovat, ale ještě před tím je dobré zkontrolovat, že oba šrouby na objímkách (sloužící k jejich stažení a upevnění dalekohledu) směřují stejným směrem.

bgc2

2.5  Připevnění součástí pro jemné nastavení 

1. Upevněte pružnou součást pro jemné nastavení na západky na držáku. Špendlík má plochou stranu, kam je potřeba připevnit šroub součásti pro jemné nastavení. Toto budeme později používat k přesnému nastavení os dalekohledu. 

2.6  Připevnění trubice dalekohledu 

1. Otevřete připevněné objímky a vložte do nich trubici dalekohledu (bez papírového obalu) přední stranou směrem nahoru. 

2. Tělo teleskopu přidržujte a při tom zavřete objímky a stáhněte je pevně pomocí šroubů, tak aby se v nich trubice dalekohledu nepohybovala. 

Váš dalekohled je dodávám buď s optickým hledáčkem nebo s LED hledáčkem 

2.7  Připevnění hledáčku s konzolou 

1. Vezmeme hledáček a sundejte obě matky blízko okulárového výtahu dalekohledu. 

2. Připevněte hledáček pomocí vrutů a dotáhněte matky. Hledáček musí samozřejmě hledět stejným směrem jako dalekohled. 

2.8  Připevnění hledáčku s kolejničkou 

1. Nasuňte hledáček na kolejničku blízko okulárového výtahu dalekohledu. 

2. Dotáhněte vrut na boku kolejničky, abyste zabránili posunutí hledáčku.

bgd

2.9  Nasazení okulárů u zrcadlových dalekohledů typu Newton 

1. S dalekohledem je samozřejmě možné používat různé okuláry. 

2. Sejmeme z okuláru černou protiprachovou krytku. 

3. Mírně povolíme boční šroubky. 

4. Vložíme chromovaný konec okuláru do okulárového výtahu a postranní šroubky ihned dotáhneme zpátky.

bge1

2.10 Nasazení okulárů u dalekohledů refraktorů / s čočkami 

1. Okulárový výtah je spojnice dalekohledu s okem. S dalekohledem je samozřejmě možné používat různé okuláry. 

2. Sejmeme z okuláru černou protiprachovou krytku. 

3. Mírně povolíme boční šroubky na okulárovým výtahu. 

4. Vložíme do okulárového výtahu diagonální zrcátko. Ihned opatrně dotáhneme šroubky, aby zrcadlo držely bezpečně na místě. 

5. Vložíme okulár do otvoru diagonálního zrcátka. Ihned opatrně dotáhněme rýhované šrouby, aby držely okulár pevně na místě.

bge2

3. Práce s dalekohledem

3.1. Použití optického hledáčku

Hledáček se zaměřovacím křížem slouží jako pomůcka k nalezení a zaměření nebeských objektů. Má malé zvětšení a díky tomu velké zorné pole. Umožňuje tak přehlédnout značnou část oblohy a zároveň přesně nasměrovat hlavní dalekohled. Aby mohl hledáček dobře sloužit, je důležité, aby byl umístěn přesně rovnoběžně s hlavním dalekohledem. To se nejlépe provede za denního světla. 

1. Za denního světla vyneste dalekohled ven a zvolte si nějaký bod na horizontu, přibližně ve vzdálenosti 1-2 km. Dobře se hodí například věž kostela nebo vršek stromu. 

2. Najděte zvolený objekt pomocí hlavního dalekohledu a zaměřte se na něj tak, aby byl přesně ve středu obrazu.  

3. Když se pak podíváme hledáčkem, pravděpodobně objekt uvidíme. Pomocí tří nastavovacích šroubků po obvodu hledáčku objekt posuneme až do přesného středu zaměřovacího kříže. 

4. Na konec se ještě přesvědčíme, že objekt je opravdu vycentrovaný jak v hlavním dalekohledu tak v hledáčku. 

Doladění se dá za vhodných podmínek provést i na noční obloze.

bgf

3.2 Použití LED hledáčku

LED hledáček je pomůcka, která umožňuje najít nebeské objekty rychle a snadno. Při pohledu skrz LED hledáček uvidíme červený bod, který poslouží jako vizuální pomůcka a bude se jevit, jako by byl přímo na obloze. LED hledáček se dá nastavovat podél dvou os a je také možné nastavit jas promítaného červeného bodu. Na spodní straně hledáčku je 3V baterie, kterou lze jednoduše vyměňovat. 

1. Baterie může být v ochranném plastovém obalu. Pokud ano, obal odstraňte. 

2. Na boku hledáčku je otočný knoflík, které slouží pro zapínání, vypínání a kontrolu jasu. Pootočením hledáček zapneme a dalším otáčením zvyšujeme jas červeného bodu. Otáčením zpět se jas snižuje. Nastavte si jas červeného bodu tak, jak vám bude vyhovovat. 

3. Za denního světa vyneste dalekohled ven a zvolte si nějaký bod na horizontu, přibližně ve vzdálenosti 1-2 km. Dobře se hodí například věž kostela nebo vršek stromu. 

4. Najděte zvolený objekt pomocí hlavního dalekohledu a zaměřte se na něj tak, aby byl přesně ve středu obrazu. 

5. Při pohledu do hledáčku bude objekt už pravděpodobně blízko červené tečky. Červený bod posuneme přesně na pozorovaný objekt pomocí koleček pro nastavení směru (na předním konci hledáčku) a zdvihu (na zadním konci hledáčku). 

6. Ještě jednou se ujistíme, že objekt je přesně vycentrován jak v hlavním dalekohledu tak v hledáčku. 

Jemné úpravy se opět dají provádět i na noční obloze, pokud je to třeba.

bg10 

3.3 Vyvažování dalekohledu 

Ještě před pozorováním je důležité správně dalekohled vyvážit. Sníží to zatížení celé montáže a zásadně to prodlouží její životnost. Stejně tak se jen s dobře vyváženým dalekohledem dají provádět jemné úpravy, aniž by se dalekohled rozkýval. Vyvážení má také velký význam, pokud použijete zařízení na automatické vyrovnávání zemské rotace. Jen dobře vyváženým dalekohledem bude motor schopen pohybovat plynule a bez zadrhávání. 

Je praktické začít vyvažovat dalekohled poté, co je vybaven vším příslušenstvím, které se s ním bude používat. A je výhodné provádět vyvažování na stejném místě, kde bude probíhat pozorování. 

Při vyvažování postupujeme následovně: 

Rektascenze: 

1. Uvolněte RA osu dalekohledu, ale při tom dalekohled přidržujte, aby se nepřevážil. 

2. Opatrně vyzkoušejte, zda se dalekohled nenaklání na některou stranu. 

3. Jemně povolte zajišťovací šroub protizávaží a samotné protizávaží posunujte po hřídeli tak, aby vyvážilo naklánění dalekohledu. Při tomto vyvažování se hodí, když je hřídel protizávaží orientována horizontálně (jako na obrázku). Pokud je dalekohled správně vyvážený, neměl by se pohnout, i když jsou šrouby na RA ose stále povoleny. 

4. Když je vše správně vyváženo, šrouby na RA ose opět utáhneme.

bg11

Deklinace: 

1. Uvolněte DEC osu dalekohledu, ale při tom dalekohled přidržujte, aby se nepřevážil. 

2. Opatrně vyzkoušejte, zda se dalekohled nenaklání na nějakou stranu. 

3. Mírně povolte šroubky na obručích kolem tubusu dalekohledu. Nepovolujte je ale příliš, aby se objímky nedopatřením nerozevřely úplně. 

4. Posunujte dalekohledem opatrně dopředu a dozadu. Najděte bod, kdy je dalekohled v rovnováze a nenaklání se. Pak znovu utáhněte šroubky na objímkách. Dalekohled se teď nebude naklánět ani v případě, že je DEC osa uvolněná. 

Váš dalekohled je teď vyvážen.

3.4 Používání montáží EQ-1 a EQ-2

Montáže EQ-1 a EQ-2 jsou umístěny na stativu, ke kterému jsou připevněny velkým dlouhým vrutem. Mohou se pohybovat po dvou různých osách, po každé ose ve dvou směrech. Poté co je pohyb podél os zablokován dotažením šroubů, je možné k jemnému nastavování použít další otočné ovládací prvky. To umožňuje přesné centrování nebeských objektů i jejich sledování, ba například i kompenzování rotace Země (na což při správném nastavení držáku stačí pohyb podél RA osy).

bg121

Vyrovnání montáže vzhledem k Polárce: 

Ještě před pozorováním je důležité aby byla montáž správně „zarovnána“ směrem ke sférickému pólu. Až poté bude možné přesně sledovat objekty na obloze. Najít severní sférický pól na severní polokouli je celkem jednoduché, protože se nachází téměř přesně tam, kde je hvězda Polárka. Ta se dá na obloze najít například tak, že úsečku mezi dvěma hvězdami na konci Velkého vozu prodloužíme pětkrát směrem ke středu oblohy. 

Předtím než se pustíme do vyrovnávání vzhledem k Polárce, by celý stativ měl být umístěn vodorovně. Toho nejjednodušeji docílíme tak, že postavíme montáž na rovný povrch a všem nohám trojnožky nastavíme stejnou délku. 

Vyrovnání začneme tím, že nastavíme celou montáž do výchozí pozice a vše namíříme směrem na sever – předek dalekohledu, protiváhu i hlavní část montáže. To vše by mělo směřovat na sever.

bg122

Nastavení zeměpisné šířky (ve dne) 

Dalekohled je potřeba nastavit s ohledem na zeměpisnou šířku místa odkud se bude pozorovat. U dalekohledu se tato hodnota také nazývá „polární výška“. Hned nad stativem je pohyblivá část, která je na místě držena dvěma šroubky. Ty pak přidržují dalekohled v určitém úhlu k obloze, jelikož je potřeba zachovat vyrovnání s Polárkou. 

Na straně montáže najdeme nastavovací kruh se stupnicí od 0 do 90 stupňů. Je tam také šipka, která ukazuje aktuální nastavení. 

Místní zeměpisné souřadnice se dají docela dobře najít na internetu nebo pomocí GPS. Na internetu se dají souřadnice pohodlně najít například tak, že najdeme na Wikipedii nejbližší větší město. V článku o něm téměř určitě budou i jeho souřadnice. 

Souřadnice mohou vypadat například takto: N 48° 3‘ - E 10° 53‘ 

V tomto případě tedy na nastavovacím kruhu nastavíme 48°. 

Jak provést nastavení v noci:

1. Postavte dalekohled tak, že směřuje na sever a přibližně na Polárku. 

2. Uvolněte boční aretační páku blízko u stupnice. Odemknutí montáže se provádí otočením páky nalevo. 

3. V zadní části montáže najdete polární elevační šroub. Ten drží montáž v požadovaném úhlu. Pomocí páky otočte tento šroub doprava nebo doleva, dokud ukazatel zeměpisné šířky neukazuje hodnotu, kterou potřebujete. 

4. Nyní utáhněte boční aretační páčku otočením po směru hodinových ručiček. 

5. Tím se nastavila polární výška a stupeň zeměpisné šířky. 

6. Uvolněte zajišťovací šroub DEC osy (horní osa). Opět je zde nastavovací kolečko se stupnicí od 0 do 90 stupňů. Nastavte osu dalekohledu tak, aby ukazatel na stupnici ukazoval 90°. Nyní zajišťovací šrouby opět dotáhněte. 

7. Otočte držák tak, aby dalekohled ukazoval na Polárku. Můžete buď otočit celou montáž včetně trojnožky nebo povolit šroub přímo pod základnou montáže a otočit v potřebném směru jen montáž.

Nakonec zkontrolujte, zda dalekohled směřuje na Polárku. Pokud ano, nemělo by se už s trojnožkou dále hýbat. Od teď je možné pozorovat libovolný bod na obloze tak, že dalekohledem budeme otáčet podél jeho dvou os.

bg13 

Vyrovnání na jižní polokouli 

Samozřejmě, že obdobná vyrovnání lze provést i kdekoli na jižní polokouli. Je to ovšem o něco náročnější, protože v blízkosti jižního sférického pólu není žádná jasná hvězda. 

Jižní sférický pól leží v souhvězdí Oktantu. Bohužel jde o poměrně nenápadné souhvězdí, ve kterém se nenacházejí žádné jasné hvězdy. Nejjasnější je Sigma Octans, která je viditelná pouhým okem a má hvězdnou velikost 5,5. Dá se nalézt tak, že prodloužíme delší rameno Jižního kříže směrem na jih.

bg14

Hledání objektů na obloze 

Pokud už byl dalekohled správně nastaven, můžete hned začít s pozorováním. Ujistěte se, že hledáček je nastaven rovnoběžně s dalekohledem. Všechny kryty (kryt čočky, okuláru a hledáčku) musí být samozřejmě sejmuty. U některých dalekohledů se přední kryt skládá ze dvou částí – větší a menší. V takovémto případě obvykle stačí odstranit větší část. 

Pokud už je dalekohled nastavený a vyvážený podle výše uvedených instrukcí, je možné se pustit přímo do pozorování. Pro první test je dobré si vybrat jasnější objekt viditelný i pouhým okem, protože půjde dalekohledem rychle zaměřit. Ideální je třeba Měsíc (pokud je právě viditelný) nebo planety jako Venuše či Jupiter.

bg15

Jak najít objekt: 

1. Povolte pojistný šroub RA osy. Pokud byl již dalekohled dříve správně vyvážen, nijak se neposune, ani nezmění svou orientaci. Nyní posuňte dalekohled. Uvidíte, že pohyb v této ose opisuje část kruhu. Stejné křivky také opisují nebeské objekty, jak se pohybují po obloze. Toho se později využije i pro kompenzaci zemské rotace. Když je tato osa zajištěna, je možné použít jemné nastavení pro sledování pohybu objektu po obloze. 

2. Nyní odemkněte zajištění horní DEC osy. To je také zdvihová osa, která, jednoduše řečeno, určuje svislou polohu objektu na obloze. Zkuste si pohybovat dalekohledem tam a zpět po této ose. Získáte tak cit pro to, jak provádět malé a větší úpravy. 

3. S tímto druhem dalekohledu budete obvykle hledat nebeské objekty zrakem. Vyberete objekt na obloze a budete pohybovat dalekohledem po jeho osách tak, aby se vybraný objekt dostal do zorného pole. Když uvolníte zajištění pro obě osy dalekohledu, budete moci zaměřovat ve všech směrech a pohybovat se ve směru obou os najednou, na což si rychle zvyknete. 

4. Teď si můžeme vybrat nějaký objekt na obloze a vše si na něm vyzkoušet. Natočíme dalekohled tak, aby směřoval přibližně na vybraný objekt. Pokud například vybereme objekt na jihu, musíme se na RA ose posunout doleva nebo doprava. A na DEC ose se posuneme úplně – od severu až na jih. Po tomto zkušebním posunu tedy bude dalekohled směřovat na jih. 

5. Po hrubém zaměření je potřeba zaměřit přesně. K tomu nejlépe poslouží hledáček.

Optický hledáček: 

Nejdříve ověříme, že objekt je v hledáčku vidět. Pak dotáhneme jistící šrouby pro obě osy. Při tom je ovšem potřeba dát pozor na to, aby se dalekohledem nepohnulo o objekt nezmizel ze zorného pole hledáčku. Použijeme ovládací prvky pro jemnou kontrolu a s jejich pomocí nastavíme objekt přímo do zaměřovacího kříže hledáčku. 

LED hledáček: 

Nejdříve hledáček zapneme a nastavíme jas červeného bodu tak, aby nám to vyhovovalo. Pak si ověříme, že objekt je v hledáčku vidět. Poté dotáhneme jistící šrouby pro obě osy. Přitom je ovšem potřeba dát pozor na to, aby se dalekohledem nepohnulo a objekt nezmizel ze zorného pole hledáčku. 

Použijeme ovládací prvky pro jemnou kontrolu a s jejich pomocí nastavíme objekt tak, aby se přesně překrýval s červeným bodem.

3.5 Kruhové ovládací součásti na EQ-1 a EQ-2

Nejlepší způsob, jak najít nebeský objekt dalekohledem, je vyhledat jej zrakem pomocí hledáčku. Tímto způsobem člověk snadno získá praxi a následně bude schopen nacházet objekty v krátkém čase. Možné je ale také hledat objekt podle jeho souřadnic pomocí nastavovacích koleček vybavených stupnicemi, které ovládají pohyb podél dvou os dalekohledu. Stejně jako země je i obloha rozdělena do sítě souřadnic. Každý bod může být popsána pomocí souřadnic – dvou čísel. 

V případě EQ-1 a EQ-2 jsou tato nastavení pouze přibližná. Pokud je nebeský objekt příliš tmavý nebo je problém jej najít, hledání pomocí souřadnic pomůže. Tento způsob se nicméně vyplatí používat jen doplňkově, jelikož s touto třídou dalekohledů nelze dosáhnout příliš vysoké úrovně přesnosti. 

Nastavování pomocí okruží 

Podívejme se teď na kroužky a jejich stupnice trochu blíže. Kroužek pro nastavování pohybu po RA ose má dvě stupnice – obě s vyznačením hodin (00:00 – 24:00). Hodiny jsou ještě dále rozděleny na menší dílky po deseti minutách. Jedna stupnice je určena pro práci na severní polokouli a druhá na jižní. 

Rektascenzi lze považovat za ekvivalent stupňů zeměpisné délky na nebeské sféře. Ale pozor, nebeské objekty se neustále pohybují směrem na západ, takže jejich souřadnice se s časem mění. Rektascenze neboli hodinový úhel objektu musí být vypočten pro určitý čas a nastaven pomocí stupnic. 

Podobně vypadá i stupnice na ose deklinace (DEC), ovšem odměřuje se na ní ve stupních. Tato souřadnice určuje výšku objektu nad rovníkem. Deklinace 90° odpovídá přibližně výšce Polárky. Na rozdíl od rektascenze je deklinace pro konkrétní objekt vždy stejná a nemění se. 

Kalibrace kruhových stupnic 

Stupnice je třeba před použitím kalibrovat. K tomu využijeme nějakou známou hvězdu. Ideální je zvolit hvězdu, která je jasná a snadno k nalezení. Zaměříme se na ní pomocí vizuální metody popsané výše. 

Můžeme například využít hvězdu Alkaid (Benetnaš), což je poslední hvězda v oji Velkého vozu. Zaměříme se na hvězdu, aby se dostala do zorného pole dalekohledu. Předtím se ještě ujistíme, zda byl dalekohled polárně vyrovnán maximálně přesně (postup viz výše). Z hvězdného atlasu nebo třeba z Wikipedie získáme souřadnice Alkaidu, tedy RA 13 h 48 m, DEC +49 ° 15 '. 

Jak provést kalibraci:

1. DEC souřadnice by měly souhlasit s tím, co je uvedeno v atlasu. Pro Alkaid by šipka na stupnici měla ukazovat 49°. 

2. RA stupnice musí být nastavena na hodnotu RA pro Alkaid (nebo jiný zvolený objekt). Ručně otáčejte kruhem (kolečkem?) stupnice, dokud hodnota neodpovídá hodnotě z atlasu - RA 13h 48m. Nyní máte stupnici RA zkalibrovanou pro aktuální čas a můžete podle ní najít libovolný nebeský objekt, jehož souřadnice znáte. To si vyzkoušíme v dalších bodech. 

3. Z hvězdného atlasu vyberte nebeský objekt v blízkosti Alkaidu. Hodí se třeba kulová hvězdokupa M13 v souhvězdí Hercula. Její souřadnice jsou RA 16h 42m, DEC +36° 26'. 

4. Povolte zajišťovací šroub deklinace a pohybujte dalekohledem kolem osy, dokud na stupnici nenastavíte 36° 26'. Znovu utáhněte šroub a zajistěte tak dalekohled v příslušné poloze. 

5. Povolte zajišťovací šroub rektascenze a pohybujte dalekohledem kolem osy, dokud na stupnici nenastavíte 16h 42m. Samotnou stupnici neotáčejte, protože ji máte nakalibrovanou podle bodu 2. 

6. Kulová hvězdokupa (nebo jiný vybraný objekt) by nyní měla být viditelná v zorném poli dalekohledu. Pro lepší zaměření a vycentrování objektu můžeme použít hledáček.

bg17

4. Těsně před pozorováním – příslušenství

Dalekohled je sestavený a stojí před Vámi. Vše je zkalibrováno a nastaveno. Obloha je jasná a pozorování nestojí nic v cestě. Je ale ještě potřeba získat informace o různém příslušenství a jeho využití. 

4.1 Okuláry

Okuláry dodané s Vaším dalekohledem mají pevnou ohniskovou vzdálenost, která odpovídá určitému zvětšení. Nicméně nejvyšší zvětšení zdaleka není nejdůležitější faktor při pozorování. Světelnost dalekohledu má podstatně větší vliv. Nemusíte ovšem používat jen dodané okuláry, můžete si vybrat z široké nabídky různých řešení. Váš dalekohled umí pracovat se standardními okuláry o velikosti 1,25". Můžete tedy bez potíží používat okuláry od různých výrobců a nejste nijak omezováni. Okulár je zjednodušeně řečeno vlastně jen „lupa“, která dále zvětšuje obraz vytvořený dalekohledem. Nejde jen o jednu čočku jako v lupě, ale obvykle o kombinaci čtyř, pěti nebo i více čoček. Různá optická řešení mohou sloužit k rozšíření optického pole, odstranění různých zkreslení a k dalším vylepšením. Praktické je mít k dispozici sadu přibližně 4-5 okulárů s rozsahem zvětšení od malého po velké. Málo jasné a rozsáhlé DSO (deep sky object) se pozorují daleko lépe s nízkým zvětšením než s vysokým. Naopak planety je nejlépe pozorovat s velkým zvětšením.

Určování zvětšení: 

Každý okulár má určitou ohniskovou vzdálenost. Ta určuje výsledné zvětšení. Dlouhá ohnisková vzdálenost poskytuje nízké zvětšení, krátká vysoké.

Zvětšení můžeme snadno vypočítat vydělením ohniskové vzdálenost dalekohledu ohniskovou vzdáleností okuláru. 

Zvětšení = ohnisková vzdálenost dalekohledu / ohnisková vzdálenost okuláru 

Ohnisková vzdálenost dalekohledu je obvykle druhou číslicí v popisu dalekohledu, například 114/900. Příklad: 900mm/25mm = 36X – třicetišestinásobné zvětšení ((900mm dalekohled, okulár 25mm) 

Tip: Vždy začínejte pozorování při malém zvětšení a zvyšujte ho v závislosti na objektu. 

Minimální, optimální a maximální zvětšení 

Všechny dalekohledy mají minimální a maximální zvětšení. Zvětšení mimo tento rozsah bychom neměli používat, ačkoli je to technicky možné. Optimální zvětšení je pak to, při kterém se využívá plná rozlišovací schopnost dalekohledu. 

Aby bylo možné vypočítat toto optimální zvětšení, musíme provést následující: vydělit ohniskovou vzdálenost dalekohledu aperturou jeho objektivu, tedy např. 900mm/114mm. Vyjde nám světelnost (clona, f) dalekohledu. U dalekohledu se specifikacemi 114/900mm, to bude f/7.8. 

Minimální zvětšení 

Ohnisková vzdálenost okuláru pro minimální zvětšení je v mm pětinásobek světelnosti dalekohledu. (=fx5) 

Optimální zvětšení 

Ohnisková vzdálenost okuláru v mm pro ideální zvětšení se rovná světelnosti dalekohledu.(=f) Maximální zvětšení 

Ohnisková vzdálenost okuláru v mm pro maximální zvětšení se rovná polovině světelnosti. (=f/2)

Okulár a ostření 

Okulár se vždy vkládá do okulárového výtahu. Dotažením pojistného šroubu zabráníme tomu, aby okulár vypadl. Okulárový výtah spolu s okulárem se může pohybovat dovnitř nebo ven pomocí zaostřovacích koleček. Tím zaostřujeme obraz. Vyzkoušet si to můžeme podle následujícího postupu: 

1. Vybereme si nějaký objekt, najdeme ho a vycentrujeme ho. 

2. Zatímco se díváme do okuláru, pomalu otáčíme zaostřovacím kolečkem, než dosáhneme nejlepšího zaostření.

bg19

Tip: Zaostřené hvězdy jsou malé, jeví se jen jako světelné body. Pokud se zdají velké, jeví se jako dvojrozměrné nebo mají ve středu černý kroužek, pak ještě nejsou zcela doostřeny. 

Výpočet zorného pole 

Každý okulár má specifické zorné pole – je jím vidět jen daná část oblohy. To, jak velká část to je, závisí na ohniskové vzdálenosti a konstrukci okuláru. Každý okulár má zdánlivý zorný úhel, který závisí na typu konstrukce a světelnosti. Čím větší je zdánlivý zorný úhel, tím větší je část oblohy, kterou můžeme najednou vidět. Nicméně šíře zorného pole uvedená na okuláru a to, co skutečně uvidíme, není totéž. Skutečné zorné pole závisí na ohniskové vzdálenosti a zdánlivém zorném úhlu okuláru. 

Skutečné zorné pole se spočítá snadno – zdánlivé zorné pole se vydělí zvětšením. Například 52° / 90x zvětšení = 0,57° 

Rozměr většiny objektů na obloze se udává v obloukových minutách nebo stupních. Například Měsíc má průměr půl stupně, takže by ve výše uvedeném příkladu zaplnil celé zorné pole v okuláru. 

Tip: Dlouhodobě se vyplatí investovat do vhodných okulárů více peněz. Dobré okuláry si udržují svoji hodnotu. Dokonce i když vyměníte svůj dalekohled, okuláry můžete dále používat, jelikož jsou kompatibilní se všemi modely dalekohledů!

4.2 Seřízení zrcadlových dalekohledů

Zrcadlové dalekohledy je potřeba jednou za čas seřídit. Pouze správně kolimovaná optika umožňuje optimální zobrazení, ostrý obraz a vysoký kontrast. Zrcadlo je při výrobě dalekohledu umístěno správně, ale může se posunout například při přepravě. Předtím než začneme seřizovat, vyplatí se ověřit, zda není zrcadlo posunuté nebo zda je vše v pořádku. To se provede tak, že zaměříme Polárku, zacentrujeme na ní a rozostříme. 

Zrcadla jsou nastavena správně:

Hvězda vypadá jako kulatý objekt s černým kroužkem uprostřed. Vypadá asi jako kobliha. Stíny ve střední části objektu by měly být přesně uprostřed. Za dobrých podmínek bude vidět několik soustředných kruhů. 

Zrcadla nejsou správně nastavena: 

Hvězda také vypadá jako kulatý objekt, ale černé kroužky a stíny nejsou vycentrované ani symetricky rozmístěné.

bg1a1

Pokud je kolimace potřeba: 

Vyjmeme dalekohled z montáže a umístěte ho vodorovně na stůl. Odstraníme kryty objektivu a okuláru. Podíváme se do předního otvoru dalekohledu. Na opačném konci uvidíme hlavní zrcadlo, které je připevněno třemi svorkami. V přední části dalekohledu je pak ještě sekundární zrcadlo, umístěné v úhlu 45°. To má za úkol nasměrovat paprsek světla do okuláru. 

Ve středu sekundárního zrcadla jsou tři malé šroubky, které slouží pro úpravu jeho pozice. Na dolním konci trubice jsou tři nebo šest šroubů, které slouží k nastavení pozice hlavního zrcadla. Otáčení těmito šrouby mění náklon zrcadla.

bg1a2

Pro úpravy využijte kolimační okulár Cheshire, dostupný v prodejnách potřeb pro astronomy. Podobný okulár si také můžete sami vyrobit. 

Jak provést seřízení:

1. Vložte kolimační okulár. 

2. Podívejte se skrz okulár. Sekundární zrcadlo by se mělo jevit kulaté a ve středu zorného pole. Pokud kulaté nevypadá, upravíme to posunem velkého centrálního nastavovacího šroubu sekundárního zrcadla. 

3. Sekundární zrcadlo dostaneme do centrální pozice otáčením tří malých nastavovacích šroubků. 

4. Teď je potřeba vycentrovat odraz okuláru s odrazem sekundárního zrcadla na hlavním zrcadle. Toho se dosáhne pomocí nastavovacích šroubků hlavního zrcadla. Pokud je sekundární zrcadlo uprostřed obrazu a jeho obraz na hlavním zrcadle také, dalekohled je správně seřízen.

bg1b

Tip: Nastavení je snazší provádět v případě, kdy má hlavní zrcadlo nějak označený střed. S tím pomůže právě kolimační okulár Cheshire nebo kolimační laser.

bg1c

5. Čištění a péče o Váš dalekohled

Váš teleskop by měl vždy být chráněn prachovými krytkami (samozřejmě kromě času pozorování). Obě krytky plní důležitou úlohu a měly by se snímat vždy jen krátce před pozorováním. 

Může se stát, že se na optických plochách dalekohledu srazí rosa. V takovém případě je lepší nestírat vlhkost hned hadříkem, ale odnést dalekohled do teplého prostředí, nechat vyschnout a potom teprve otřít hadříkem. 

Celkově není třeba dalekohled čistit příliš často. Zatímco lehké prachové částice optickou kvalitu dalekohledu neovlivní, časté čištění může mít negativní vliv. 

Pro čištění optických ploch je možné použít ventilátor a je dobré se jich vůbec nedotýkat rukama. Obvyklá doba mezi dvěma čištěními je asi dva roky. 

Nejlepší způsob, jak vyčistit okulár cíl, je použít isopropylalkohol nebo podobné kapaliny. Navlhčete optický hadřík a opatrně a velmi lehce otřete objektiv. Okulár nikdy nerozebírejte, čistěte jen vnější čočky. 

Hlavní zrcadlo newtonovského dalekohledu je možné vyjmout a vyčistit samostatně. Někdy postačí jen opláchnout povrch pomocí slabého roztoku detergentu, aniž by bylo třeba povrch otírat. Zrcadlo by se pak mělo opláchnout destilovanou vodou a nechat vyschnout.

6. Když se hvězdy třpytí obzvlášť krásně

Ne všechny noci jsou pro pozorování stejně dobré. Podmínky se mění v závislosti na atmosférických turbulencích. Když hvězdy blikají, znamená to, že jsou atmosférické turbulence velmi silné a vrstvy teplého a studeného vzduch zhoršují výhled. 

Musíte-li pozorovat ve špatných podmínkách, nepoužívejte vysoké zvětšení. Například planety pozorované za špatných podmínek se jeví jako rozmazané a neostré.

7. Přípravy před pozorováním

Je dobré připravit se na pozorování už během dne. Rozložte si všechno příslušenství a části dalekohledu, které plánujete použít. Stejně tak je dobré myslet i na vhodné oblečení vzhledem k nočním teplotám. 

Naplánujte si, které objekty budete chtít pozorovat. V atlase můžeme zjistit, co bude viditelné v konkrétním čase a na co je dobré se zaměřit. Někdo si také vede deník, do kterého všechna pozorování zapisuje. 

Dalekohled je dobré vzít ven asi půl hodiny předtím, než se chystáte začít s pozorováním, aby se mohl přizpůsobit teplotě okolí a nevznikalo zkreslení z roztahování nebo stahování materiálů. Také lidský zrak se bude tmě přizpůsobovat asi 30 – 45 minut. Je dobré nedívat se do žádných zdrojů bílého světla (zorničky se roztáhnou a přizpůsobení tmě se ztratí), ale používat pro osvětlení speciální červené světlo, při kterém je možné číst, ale zorničky se neroztáhnou.

8. Řešení problémů

1. V dalekohledu není nic vidět 

Dalekohled je vhodný pouze pro astronomická pozorování a při použití venku a v noci. Pozorování z domu nebo v průběhu dne není obvykle možné.

Ochranné kryty musí být odstraněny a okulár vložen předtím, než se začne pozorovat. 

2. Nedají se najít žádné nebeské objekty 

Objekty viditelné v hledáčku nemusí nutně být vidět také v hlavním dalekohledu. Hlavní dalekohled a hledáček se musí nejprve vyrovnat mezi sebou, aby byly přesně rovnoběžné! Použijte okulár s nejdelší ohniskovou vzdáleností 20 mm (nebo 25 mm) a najděte na horizontu nějaký výrazný objekt. Vzdálený komín nebo kostelní věž jsou ideální. Tento objekt může být použit k zarovnání hledáčku pomocí nastavovacích šroubů na straně hledáčku. 

3. Objekty nejsou zaostřené 

Vždy začněte s nízkým zvětšením (delší ohnisková vzdálenost okuláru), zaostřete obraz a poté zvyšte hodnotu zvětšení. A takto postupujte krok za krokem. Použití vysokého zvětšení hned od začátku není dobrý nápad.

Je dalekohled dobře kolimovaný? Zrcadlo se může posunout nárazy během přepravy. Pokud je zrcadlo příliš vychýlené, bude dalekohled produkovat nekvalitní obraz při větším zvětšení. Přizpůsobil už se dalekohled okolní teplotě? Pokud ještě ne, nebude přístroj poskytovat kvalitní obraz.

Je možné, že je zvětšení pro pozorovaný objekt příliš vysoké? Pokud se snažíte pozorovat slabě viditelnou galaxii při 300x zvětšení, je téměř jisté, že nic vidět nebude. Každý objekt má své vlastní optimální zvětšení. Použijte nižší zvětšení a zkuste to znovu. Vyzkoušejte svůj dalekohled na Měsíci. Je to nejjasnější vhodný objekt a je ideální pro vyzkoušení všech různých zvětšení.

Poznámka: Hvězdy se při větším zvětšení jeví v zásadě stejně. Vyšší rozlišení je zajímavé u objektů, jako jsou planety nebo mlhoviny,. 

4. Při pohledu do dalekohledu vidím jen své vlastní oči 

To se stane, pokud zapomeneme vložit okulár. Vložením okuláru se problém vyřeší. Doporučujeme začít okulárem s nejdelší ohniskovou vzdálenosít (např. 25 mm okulár). 

5. Když se podívám skrz dalekohled, vidím jen zem 

K tomu může dojít nejčastěji u zrcadlových dalekohledů. Je potřeba se přesvědčit, zda přední část dalekohledu směřuje nahoru. Stejně tak nástavec na vložení okuláru musí být na horní straně dalekohledu, nikoli na spodní. 

6. Objekty jsou vzhůru nohama 

Všechny astronomické teleskopy produkují převrácený obraz, protože pro pozorování není důležité, jak jsou objekty orientovány.

Pouze speciální hranoly nebo čočky mohou obraz převrátit. Nicméně to vede k určité ztrátě kvality, takže se k tomu většinou nepřistupuje. 

7. Hvězdy se jeví pouze jako body 

Hvězdy se vždy jeví jen jako body, a to i v největších dalekohledech na světě. Zajímavější je obvykle pozorovat dvojrozměrné objekty, jako měsíce nebo planety. 

8. Pozorování Slunce 

Vhodný sluneční filtr umístěný před objektivem je nezbytný pro sledování slunce. Jsou k dispozici jako plastové fólie nebo skleněné filtry. Propouštějí pouze malý a neškodný zlomek slunečního světla, takže je pozorování bezpečné. Sluneční filtry nasazované na okuláry jsou považovány za nebezpečné a je třeba se jim vyhýbat.

Poznámka: Nikdy se nedívejte přes dalekohled přímo do slunce bez slunečního filtru!

9. Nejsem si jistý/á, zda byl dodán správný hledáček 

Dalekohledy jsou často dodávány spolu s optickým hledáčkem. Ale je také možné, že Váš dalekohled byl dodán s LED hledáčkem. Oba jsou vhodné a výrobci používají oba druhy. LED hledáček je vhodný pro začátečníky, protože v něm nedochází k žádnému převracení stran. 

10. Mám potíže s dalekohledem a potřebuji pomoc 

Existuje velké množství astronomických společností a veřejných hvězdáren, kde Vám rádi poradí.

Důležitá poznámka – prosíme čtěte pozorně 

Nikdy svým dalekohledem nepozorujte přímo slunce. Neotáčejte dalekohled ani příliš blízko ve směru slunce. Může to vést k vážnému a trvalému poškození zraku. V průběhu dne nenechte děti pracovat s dalekohledem bez dozoru. Prosíme, k pozorování slunce používejte pouze vhodné filtry na objektiv, a to takové, které se připevňují na přední stranu dalekohledu. Silně nedoporučujeme použití slunečních filtrů nasazovaných na okulár. Před nákupem vhodných filtrů doporučujeme vyhledat odbornou pomoc.